HAM – Helsinki Art Museum

HAM Helsinki Art Museum är ett av de mest betydelsefulla konstmuseerna i Finland och de nordiska länderna.

HAM kuraterar aktivt ett brett internationellt utställningsprogram och innehar en rik samling av över 10 000 konstverk, inklusive stadens offentliga konstsamling i Helsingfors.

Museet ansvarar för konservering, kurering, offentliga konstuppdrag och förvärv inom Helsingfors konstsamling, vilket omfattar både inhemska och internationella verk.

HAM:s utställningslokaler finns i Tennispalatset, där man också permanent presenterar Tove Janssons fresker och andra verk.

Dessutom ansvarar HAM för att organisera det ambitiösa samtida konstevenemanget, Helsingforsbiennalen.