Kiasma är ett museum för samtida konst som ingår i Finlands Nationalgalleri.

Museets grundläggande funktioner inkluderar att organisera växlande utställningar och att utöka sin samling, samt forskning och presentation av verken.

Huvudfokus i museisamlingen ligger på finsk samtidskonst. Samlingen kompletteras även genom att nya verk beställs.

Samlingen presenteras för allmänheten i årligen skiftande temautställningar.

Kiasma designades av den amerikanske arkitekten Steven Holl och öppnades för allmänheten 1998.

I Kiasma finns också en museibutik och ett café.